Socialdemokraterna i Stockholm

 

 

Från och med 15 juni 2017 går Stockholms arbetarekommuns representantskap över till ett digitalt mötessystem, VoteIT. Syftet är att göra det högsta beslutande organet mer tillgängligt för alla. Förändringen av mötesformen kommer att ske stegvis. Det första som kommer att förändras är att yrkanden läggs in på aktuell dagordningspunkt i systemet samt sätta upp sig på talarlistan.

 

Representantskapsmötena och diskussionsmöten (exempelvis remissrundan av Framtidsstadsprogrammet) hittar du i högerspalt. Du klickar på den dagordningspunkt som du vill yrka på och/eller sätta upp dig på talarlistan. I diskussionsmöten finns endast möjlighet att ägga förslag på yrkanden och diskutera. 

Som ordinarie ombud har du fått ett mail om att registrera dig. Om du har frågor kontakta lotta.wiklund.hedin@socialdemokraterna.se

Här hittar du förteckning över repombud http://socialdemokraternaistockholm.se/wp-content/uploads/2017/05/Repskap-2017-2018.pdf.

 

 

X