Socialdemokraterna i Stockholm

 

Gå till: Repskap 9 oktober

(Du behöver vara inloggad, om du inte har konto registrera dig uppe till höger)

 

Hej & välkommen till vårt gemensamma digitala mötessystem!

Syftet är att göra vårt högsta beslutande organ, Representantskapet mer tillgängligt för alla, ordinarie och ersättare samt deltagare. Förändringen av mötesformen kommer att ske stegvis under 2017 och vår ambition är att vi i början av 2018 helt ska gå över till VoteIT genom att slutligen rösta i VoteIT.

 

Mötet går till så att du som ordinarie får en inbjudan till varje Representantskapsmöte med rättigheten att lägga yrkanden/förslag, skriva diskussionsinlägg samt sätta upp dig på talarlistan. Du kan endast gör detta i VoteIT och inte skriftligen på papper (som tidigare).

Om du är ersättare har du fått rättigheten att logga in på mötet, läsa handlingarna med syftet att kunna följa mötet. Om du som ersättare ska tjänstgöra på ett Representantskap ska du på plats meddela detta i registreringen så att du får rättigheterna i VoteIT som ett ordinarie ombud.

 

Representantskapsmötena och handlingarna till respektive möte hittar du i högerspalten. Du klickar på det möte som du vill läsa handlingarna till.

Klicka sedan på den dagordningspunkt som du vill yrka på/lägga ett förslag på. Om du vill sätta upp dig på talarlistan så klickar du på den talarlista som finns skapad under brödtexten. Talarlistorna skapas senast 24 h innan mötet börjar. Diskussionsfältet finns till för att du som ombud ska kunna diskutera med andra ombud, om du vill uppmärksamma ombuden på något faktafel eller om du/din förening vill stötta ett yrkande/förslag, som redan ligger uppe!

 

 Länk till repombud: https://socialdemokraternaistockholm.se/vart-parti/socialdemokraterna-i-stockholm/representantskap-2018/repombud-2018-2019/