Socialdemokraterna i Stockholm

 

Gå till: Representantskap 3 oktober 2019

(Du behöver vara inloggad, om du inte har konto registrera dig uppe till höger)

Handlingarna finns i pdf här. 

 

Välkommen till vårt gemensamma digitala mötessystem! Syftet är att göra vårt högsta beslutande organ Representantskapet mer tillgängligt för alla, medlemmar, företrädare och föreningar. 

 

Hur går ett möte till?  

  • En kallelse till mötet, Representantskapet går ut fyra veckor innan mötesdatumet
  • Två veckor innan mötet finns handlingarna inför mötet tillgängliga på sap.voteit.se
  • Ordinarie ombud förankrar det som ska diskuteras eller föreslås på Representantskapet med sin s-förening för att på ett bra sätt kunna representera föreningens åsikter
  • Om det ordinarie ombudet inte kan närvara på själva mötet är det ombudets ansvar att kontakta en ersättare & flytta rösträtten till den som kan ersätta. På så vis har rösträtten flyttats och ersättaren har ett ansvar för att förankra handlingar och ta del av dessa på sap.voteit.se 
  • Ca 1 timme innan mötet, Representantskapet börjar öppnar incheckningen. I incheckningen får närvarande ombud & deltagare checka in sig och ta emot talarkort samt röstkort (ordinarie ombud). Se till att vara där i god tid för att checka in!

 

Vilka får vara närvarande?

Alla s-föreningar som har ett valt ombud är välkommen att närvara på Representantskapsmötena. 

 

Rösträtt? Ordinarie ombud vald på s-förenings årsmöte har rösträtt för föreningens räkning. 

Förslagsrätt & yttranderätt? Deltagare (dvs: PD styrelsen, valberedningen, företrädare och föreningar som av olika anledningar saknar rösträtten) har rätt att lägga förslag på mötet och yttra sig över sina förslag och andras. 

Närvarorätt? Alla medlemmar i partidistriktet är välkomna att delta och lyssna på mötet, dock är det i mån av plats. 

 

Vilka olika roller finns det och vad innebär dom? 

Ordinarie ombud (har rösträtt), deltagare (har förslags & yttranderätt) och ersättare (ersätter vid behov ordinarie ombud om denne inte kan tjänstgöra). 

 

Vart finns handlingarna?

Representantskapsmötena och handlingarna till respektive möte hittar du i högerspalten. Du klickar på det möte som du vill läsa handlingarna till.

 

Hur lägger jag ett förslag?

Klicka sedan på den dagordningspunkt som du vill yrka på/lägga ett förslag på. Om du vill sätta upp dig på talarlistan så klickar du på den talarlista som finns skapad under brödtexten. Talarlistorna skapas senast 24 h innan mötet börjar. Diskussionsfältet finns till för att du som ombud ska kunna diskutera med andra ombud, om du vill uppmärksamma ombuden på något faktafel eller om du/din förening vill stötta ett yrkande/förslag, som redan ligger uppe!

 

Allt är mycket komplicerat & jag förstår fortfarande inte!

Då mailar du till lotta.wiklund.hedin@socialdemokraterna.se så löser vi dina frågor. 

 

 Länk till repfoldern: https://socialdemokraternaistockholm.se/wp-content/uploads/2019/09/Repfolder-2019-2020.pdf